[1]
L. M. Samiuddin, “Pandangan Dunia Modern dan Islam Tentang Ilmu Pengetahuan”, IQ, vol. 6, no. 02, pp. 201–220, Dec. 2023.