(1)
Samiuddin, L. M. Pandangan Dunia Modern Dan Islam Tentang Ilmu Pengetahuan. IQ 2023, 6, 201-220.